Det har vært mange rettsrunder om saken. Kystverket har hele tiden stått på at hele skipet må heves, men dette har ikke skjedd. I mars i år leverte Kystverket et nytt pålegg om heving til rederiet.

Har akseptert heving

– Det har vært en del møteaktivitet mellom Kystverket og forsikringsselskapet Gard. Dette endte med at Gard har akseptert kravet om heving og vil ta på seg kostnadene, sier fungerende beredskapsdirektør Rune Bergstrøm i Kystverket.

SLEPT BORT: Den ene delen av MS «Server» ble slept bort fra Fedje og til Ågotnes. Den andre ligger fortsatt på havbunnen.
BERGENS TIDENDE

Forholder oss til pålegg

Svein Buvik er chief external affairs officer i forsikringsselskapet Gard. Han skriver i en sms at de forholder seg til de pålegg som er gitt til rederen.

– Vi samarbeider godt med reder og kystverket om fjerning av vraket i henhold til pålegg. Utover det kommenterer vi ikke detaljer om saken med hensyn til kostnader etc., skriver Buvik.

FORURENSET: MS «Server» lekket ut mellom 300 og 500 tonn bunkersolje.
Jan M. Lillebø

Griset til strendene

MS «Server» hadde anslagsvis 585 tonn bunkersolje og 72 tonn diesel om bord da skipet forliste. Beregninger viste at mellom 300 og 500 tonn bunkersolje lekket ut i havet. Bunkersoljen la seg i fjæresteinene og på strendene over et større område ved Hellisøy fyr utenfor Fedje.

Opprydningsarbeidet pågikk helt frem til sommeren 2007. Over 100 personer jobbet med å rydde strendene etter forliset. En stor del av opprenskningen måtte skje manuelt.

– Det skal ikke være mer olje om bord i vrakdelen som ligger igjen på havets bunn, men det er store ulemper ved å ha et slik skipsvrak liggende her. Vraket vil etter hvert gå i oppløsning og deler flyte omkring, sier Bergstrøm.

Utsatt for ekstrem sidevind

Om årsaken til forliset heter det blant annet at skipet gikk uten last, fløt høyt i sjøen og var utsatt for ekstrem sidevind.

Av forklaringene etter forliset fremgikk det at skipet antakelig ikke hadde nok ballastvann om bord. Derfor gikk propellen tidvis i friluft i de høye bølgene, noe som igjen ga redusert motorkraft – og grunnstøting.

Ligger i fuglereservat

Ordfører Stian Herøy på Fedje synes det er fint at vrak som ligger rundt øyen blir fjernet.

– Vi vet ikke 100 prosent om det fortsatt er elementer i skipet som kan forurense. «Server» ligger i et fuglereservat, og det er selvfølgelig bra at dette blir gjort. Når det er sagt er det vraket av ubåten utenfor Fedje vi virkelig ivrer etter å få fjernet, sier Herøy.

40 METERS DYP: MS «Server» gikk på grunn og sank til 40 meters dyp ved Fedje.
BERGENS TIDENDE

Prisen for opprydning og heving

Bergens Tidende skrev i 2007 at forsikringsselskapet Gard betalte rundt 240 millioner til dekning av utgifter i etterkant av «Server»-forliset.

Vraket av akterskipet ligger på 40 meters dyp nær land i et farvann med mange skjær og grunner.

Kilder BT snakket med i 2007 antydet at en heving ville beløpe seg til mellom 100 og 150 millioner kroner.

Før ansvarsforholdene var klarlagt, bevilget Stortinget 225,5 millioner kroner for å rydde opp i oljesølet. Forurensingen fikk store konsekvenser for fuglelivet i området. Mellom 2000 og 3000 sjøfugl døde som direkte følge av utslippet.