• Statsadvokat Gert Johan Kjelby i samtale med de to rettspsykiaterne (f.v.) Leif Erik Rønneberg Hauge og Jan Øystein Berle. FOTO: Elias Dahlen

Psykiater: Alkohol kan ha gitt blackout