• KARRIERE PÅ SPEL: Norvall Nøringset er klar i sin motstand til gruvedrift i Vevring og fjorddeponi. FOTO: VEGARD FIMLAND

Ultimatum frå SV-topp

Norvall Nøringset, listetopp for SV både i Førde kommune og ved fylkestingsvalet i Sogn og Fjordane, gjev seg som politikar dersom regjeringa seier ja til å deponere overskotsmassar frå gruvedrift i Førdefjorden.