• Søndag 30.oktober blir det holdt gudstjeneste i Johanneskirken kl. 11. Det er første gang på tre uker. 10 av de 15 asylantene har nå etter eget ønske forlatt kirken.

Asylantene fremførte takkehilsen