• TORE SMERTER: Kayan Mamrashis ble lagt inn på Haukeland med langtkommet kreft i munnhulen. På tross av at han er alvorlig syk, fikk han avslag på søknaden om å få bli i Norge mens klagen på asylavslaget behandles. FOTO: EIVIND SENNESET

Kreftsyk kurder til sykehus i Sverige

Den alvorlig kreftsyke kurderen Kayan Mamrashi blir sendt til Sverige, der han er lovet sykehusbehandling.