• BIDRAR: Thore Austnes må sitte i 80 minutter når han skal gi blodplater, men vil gjerne stille opp. Han kvir seg ikke for stikket sykepleier Herdis Eikestad gir ham. FOTO: ØRJAN DEISZ

Bestiller bergensk blod

Ivrige givere gjorde at blod fra Bergen kunne komme pasienter i resten av landet til gode i juli.