Silje Hjemdal (Frp) ønsker en ny debatt om den såkalte kultur­skjenkingen i Bergen. I et by­styreforslag viser hun til at «såkalte kultursteder har fått tillatelse til å holde åpent og ­servere så sent som alkohol­loven gir».

Hun spør deretter om byrådet kan tenke seg å endre kriteriene som gir utestedene lov til å skjenke til klokken 03.00.

«Spesielt med tanke på den nært forestående kulturelle høytiden, som julen jo er», skriver Hjemdal, i forslaget.

Julebordskultur

Gruppeleder for Frp, Tor Woldseth, viser til at «julen er en god kulturtid».

- Da kan vi kanskje ha en forsøksordning med lengre skjenketider, et amnesti om man vil. Men det gjenstår jo å se hva bystyret ønsker, sier han.

Woldseth forventer å få støtte fra partiene som har programfestet at skjenking kan foregå til 03.00. Han sier ordningen med kulturskjenkingen (se faktaboks) er blitt spesiell.

- Jeg føler det er veldig ­subjektive vurderinger som ligger bak hva som er kultur og ikke. Et skjenkesystem bør være mer konkret enn det. Det er jo mye god kultur nå i julebordstiden, og mange er ute og koser seg. Så forhåpentlig kan by­styret slutte seg til å la utestedene skjenke en halvtime lenger.

Vil ha evaluering

Forslaget skulle opp i november­møtet i bystyret, men ble utsatt på grunn av tidspress. Det er nå sendt inn igjen på nytt. Sannsynligvis kommer det ikke opp før på nyåret. Forslagsstiller Hjemdal foreslår da en permanent endring i tiden fremover.

- I dag er det slik at noen ­steder får holde åpent lenger, mens andre ikke får. Det kan godt være at det finnes andre måter som er bedre å forvalte dette systemet på, og vi bør uansett ha en evaluering av det, sier Hjemdal.

Støtter ikke

Marte Mjøs Persen i Ap er ikke videre begeistret for forslaget fra Frp. Å innføre et «juleamnesti» mener hun blir helt feil. Det er viktigere for utelivsbransjen å ha faste skjenketider å forholde seg til, for å sikre likebehandling, sier Persen. En generell sak om skjenketidene er hun mer positiv til.

Ap var skeptiske til kulturskjenkingen da den ble foreslått, og er det fortsatt.

- Mest fordi det blir vanskelig å peke på hva som skal gjelde som kultur, og hva som ikke er det.

Barnas høytid

KrFs gruppeleder, Marita Moltu, sier de ikke kommer til å støtte forslaget når det kommer til bystyret. Hun sier deres støtte ligger hos barna og deres opp­levelse av julen.

- Vi vet at 200.000 barn gruer seg til jul på grunn av foreldres eller familiemedlemmers ­alkoholvaner. Å bruke jule­­høy­tiden som et argument for å åpne opp kranene, er provoserende.

Moltu spør hvem julen egentlig er til for.

- La oss heller stramme inn skjenketidene i julehøytiden av hensyn til barna.

Når forslaget kommer opp igjen i bystyret, kommer de til å fremme et alternativt forslag om å innføre tidligere skjenkestopp.