Kjørte inn i bomstasjon riksvei 555

Statens vegvesen melder om fin flyt i trafikken forbi ulykkesstedet.