• OPTIMIST: - Jeg kom utrolig raskt til behandling og får tett oppfølging, sier Gunn Hatland Engebretsen, som for bare noen uker siden fikk diagnosen kronisk leukemi. Målet er at hun skal bli helt frisk av den kroniske sykdommen. FOTO: Marita aarekol

Hun så sin far dø. Selv kan hun bli reddet av medisinske fremskritt.