• Det er vanskelig å bedømme om vi er bedre rustet. Det gjenstår en del på krisehåndtering og andre områder, sier UiB-forsker.

Førsteamanuensis Jan Oskar Engene ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen mener likevel at mange av grepene som er tatt er viktige, og trekker frem opprettelsen av Felles kontraterrorsenter (FKTS) som ett av de viktigste.

— Med denne opprettelsen er vi koblet mot utlandet på en måte som ikke fantes tidligere. Slik terrorbildet er akkurat nå, viser det seg at dette senteret har vært viktig, forklarer han.

Økte bevilgninger

Opprettelsen av et FKTS styrker samarbeidet mellom Etterretningstjenesten (E) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Begge er ansvarlig for å hindre at Norge rammes av terror. I første halvår har senteret gjennomført analyser av trusselen fra norske fremmedkrigere i Syria. Som BT først meldte, var det trolig FKTS som avdekket den nåværende terrortrusselen mot Norge.

Også politiet er styrket med tilføringen av 350 nye politistillinger bare i år, samt ekstra stillinger til PST.

Felles alarm for hele Norge

Ny riksalarm og distriktsalarm ble innført i alle landets politidistrikt fra april 2013. Det skal nå være umulig å ikke få med seg alarmen. 22. juli 2011 tok det 1 time og 17 minutter før politiet aktiverte alarmen, som kun skal brukes ved alvorlige hendelser.

Hittil har hele landet, med unntak av Troms politidistrikt som avventer nytt politihus neste år, tatt i bruk første del av det nye nødnettet.

Også kommunikasjonen og samarbeidet mellom politi og forsvar er styrket. Forsvaret kan bistå politiet blant annet med bruk av de to Bell 412-helikoptrene på Rygge.

- Et sårbart samfunn

I tillegg får politiet generell terrorbistand fra Forsvaret. Både spesialkommandoen på Rena og Marinejegerkommandoen i Bergen kan nå hjelpe til.

afp000748968.jpg
Universitetet i Bergen

— Vi har fått det vi trenger gitt det trusselbildet vi er i, og vi har fått fullmaktene vi trenger til å utløse ressursene raskt, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på gårsdagens pressekonferanse.På spørsmål om Norges vannreservoarer er sikret, svarte Humlegård at det ikke er mulig å sikre seg mot alle tenkelige terrorhandlinger.

— Vi har mange åpne drikkevannskilder, et stort land å passe på, og det er lett å komme seg inn i Norge. Vi er et sårbart samfunn, og det er mange måter å ramme oss på. Vi har forsøkt å tenke på det som, gitt trusselsituasjonen, er mest aktuelt å sikre oss mot, sa Humlegård.

På en pressekonferanse fredag sa politidirektøren at erfaringene gjort 22. juli 2011 og tiltakene som ble gjort i ettertid, har vært nyttige.

— Vi har som samfunn aldri vært bedre forberedt på en trussel som dette, noen gang.