• LOVER BEDRING: Helsebyråd Hilde Onarheim kallte inn til møte etter at det kom frem at legedekningen på mange sykehjem er for lav. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ansetter flere sykehjemsleger

Byråden iverksetter strakstiltak etter møte med Bergens sykehjemsleger.