• (1/4)
    AMFI: Det store amfiet blir skolens midtpunkt. FOTO: Wiberg arkitektur og plan as

Slik blir nye Nattland skole

Når den til slutt blir ferdig.