Steinras i Flenjatunnelen

Kjørebane dekket av stein etter ras fra tunnelvegg.