Kvinne (75) promillemistenkt

Feide ned varselstrekant midt på lyse dagen og traff parkert bil.