- Minner veldig om taternes liv i Norge

EKSPERTINTERVJUETHVEM: Ada I. EngebrigtsenHVA: Sosialantropolog og forskningsleder ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).TEMA: Romfolket