«Tyskerne skulte stygt på oss»

Mamma i Bergen fikk brev fra soldatsønn i 1947