Promilletatt i natt

Polakk kjørte med promille inn i parkert bil.