Det er Instanes Eiendom som ønsker å bygge et nytt kontorbygg i Storetveitvegen 96-98, ved siden av firmaets eksisterende kontorbygg. Firmaet skriver i søknaden at det er stor etterspørsel etter kontorplasser i området.

Kontorbygget skal etableres på den eksisterende parkeringsplassen, og får parkering i underetasjen. Samtidig er tomten like ved bybanestoppet på Fantoft, og inngår i det som kalles Senterområde Fantoft.

Bygget er planlagt å bli 7000 kvadratmeter, noe som vil gi rom for 250 arbeidsplasser. Etter at Fylkesmannen protesterte mot de første planene, har utbygger redusert antallet parkeringsplasser betraktelig. Det betyr at det bare er lagt opp til fire bilplasser pr. 1000 kvadratmeter — totalt 28 plasser.

Fasaden blir i glass, noe som har fått enkelte naboer til å frykte lysforurensning mot Storetveitmarken.

Skeptiske naboer

Etter flere merknader i høringsrunden, har utbyggeren gjort en del endringer i planforslaget. Noen av merknadene kom fra naboene i tomannsboligene bak det planlagte kontorbygget. De reagerte på høyden.

STORT: Slik vil nybygget se ut i forhold til omgivelsene. I bakgrunnen ser vi blokkene i studentbyen på Fantoft.
ILLUSTRASJON: Link Arkitektur

«For beboerne i tomannsboligene vil dette være dramatisk, da det vil føre til fullstendig tap av utsikt mot Storetveitmarken og vesentlig forverring av solforholdene» skrev de i sin merknad. Utbygger svarer at de har tatt hensyn til merknaden ved å redusere høyden på bygget.Naboene frykter også direkte innsyn i boligene, dårlige lysforhold i oppholdsrommene og lysstøy på kvelds— og nattetid.

Kommunen mener trafikksikkerheten blir bedret ved at avkjørselen er flyttet noe mot sørøst for å øke avstanden til veikrysset i Storetveitvegen. Fortauet er økt i bredde til tre meter etter anbefaling fra Statens vegvesen, som planlegger ny sykkeltrasé langs Storetveitvegen.

Ja fra byrådet

Byrådet skriver at det ser positivt på forslaget.

«Planforslaget er i samsvar med målsettingene for utbygging av senterområder langs Bybanen og er innenfor krav om utnyttelsesgrad, byggehøyder og parkeringsdekning. Etter byrådets vurdering er det funnet akseptable løsninger for utforming av bygget og hensynet til boligbebyggelsen i naboskapet. Planforslaget bidrar videre til utbygging av egnede fasiliteter for næringsvirksomhet og styrker eksisterende kompetansemiljø» skriver byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

Saken skal behandles i bystyrets komité for miljø og byutvikling kommende torsdag.