• VIKTIG MØTESTED: Psykologistudentene Knut Berget, Tine Inger Solum, Charlotte Wittek, Susanne Steinkoph og Miriam Wollan Nilsson mener det er avgjørende å fange opp barn av psykisk syke tidlig, for å unngå at disse får problemer senere i livet. FOTO: ØRJAN DEISZ

Møtested for barn av psykisk syke

Til høsten kan Bergen få en egen møtesplass for ungdom med psykisk syke foreldre. Dette takket være studenter ved universitetet i Bergen.