• TUNGT: Ordførar i Kvinnherad, Synnøve Solbakken, kallar avgjersla eit tungt vedtak. Ho ser at det er eit endå vanskelegare arbeid som gjenstår når stillingane må fjernast. FOTO: ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Kvinnherad kuttar 100 stillingar

Milliardgjeld og altfor høge utgifter gjer at Kvinnherad kommune må kutta 100 stillingar.