• FULL AV SKO: I årevis har forbipasserende kastet sko på teleledningen på Fantoft. FOTO: ANITA EBERG

I årevis har folk kastet sko på ledningen. I dag smalt det.

Betyr skoene «dop til salgs»?