• REKLAME: Dersom disse får med seg reklame om Klostergarasjen, vil færre drive med letekjøring etter parkeringsplasser i sentrum. Det mener Bergen Parkering AS. FOTO: RUNE NIELSEN

P-reklame skal bedre byluften

Ved å reklamere for Klostergarasjen og ByGarasjen på Stadion, skal sentrumsluften bedres.