BT-kommentatorene: Uavgjort

Slik vurderte kommentatorene i BT kveldens debatt.