• - MIN JOBB: Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) mener det må være lov å være entusiastisk for veiprosjekter på Vestlandet selv om hans kone Ingrid Halleraker vinner anbud. - Ryfast er et kjempeviktig prosjekt. Det er min jobb å stemme for prosjekt jeg er for, sier Halleraker. Arkivfoto: Håvard Bjelland

Kjempet sin kones sak i Stortinget

Konens selskap vant anbudet om å drifte og lobbyere for Ryfast AS. Deretter gikk Øyvind Halleraker på talerstolen og talte varmt for Ryfast.