Skjenkeretten i fare

Da strippeklubben søkte kommunen om skjenkebevilling, nevnte de ikke stripping med et eneste ord. Nå vurderer kommunen å inndra bevillingen.