Full utrykning til skomakerbrann

Kraftig røykutvikling i sentrum.