• VESTPARKEN: Friluftsområdet sett mot vest, fra Hetlevikåsen. FOTO: Rune Berentsen

Grønt lys for Vestparken

300 måls utmark skal forvandles til turanlegg med badeplasser og fiskesteder.