Kvam klagar også

Kvam formannskap sluttar seg til klagen til Sivilombodsmannen som Granvin, Ulvik og Den Norske Turistforening har levert, og nyleg forsterka.