• FØRERFEIL: Hovedforklaringen på dødsulykkene er som regel en eller annen form for førerfeil, skriver BTs sjefredaktør. FOTO: MARVIN HALLERAKER

«Det må en holdningsendring til»

Gode tiltak mot trafikkdødsfall befinner seg et sted mellom holdningskampanjer og internering av alle menn mellom 16 og 25.