• I GANG: Forskjeringa på Øystesesida er sprengt og boreriggen har teke fatt på sjølve tunnelen. Også i andre enden er det gravinga påbyrja, sjølv om reguleringsplanane kan bli endra. FOTO: Arne Hofseth

- Plugg holet, Sponheim!

Initiativrike innbyggjarar i Kvam ber Fylkesmannen stogga Børvenestunnelen. Heradsstyret er avvisande.