• TEAM OLSEN: Saman med rektorkandidat Dag Rune Olsen (framme) stiller Anne Christine Johannessen som kandidat for viserektor for internasjonalisering (til v.), Anne Lise Fimreite som prorektorkandidat og Oddrun Samdal som kandidat for viserektor for utdanning. FOTO: Odd Mehus

- Like gode kandidatar

Det er klart for rektorval på UiB. Studentleiar meiner kandidatane er så like at det blir vanskeleg for studentar å velja.