• krevende saker: I 2010 var oppklaringsprosenten i voldtektssaker nede i 26 prosent. Det fikk statsadvokaten til å gjennomgå 48 henlagte saker på ny. Ingen av sakene ble gjenopptatt. - Fellesnevneren var at det ikke var mulig å føre tilstrekkelig bevis, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Kun én av ti anmeldte voldtekter fant veien til domstolene

Statsadvokaten erkjenner at oppklaringsprosenten er lav.