• INNKJØRINGEN: Denne innkjørselen var det inntil nylig fritt frem for å kjøre inn. I blokken bak sitter toppledelsen i marinen, inkludert generalinspektøren for Sjøforsvaret. Det er flere parkeringsplasser både under og ved siden av søylegangen i 1. etasje. Den bevoktede hovedporten til Haakonsvern ligger rundt 100 meter unna.

Lot vaktholdet vente i åtte år

For åtte år siden fant Forsvaret ut at de burde sikre Sjøforsvarets toppledelse og resten av Haakonsvern bedre. Først nå er vakter satt ut.