• HER SKJEDDE DET: Kjemikaliene ble tømt i en container av denne typen i kjelleren på Realfagsbygget. FOTO: PÅ HØYDEN

Radioaktive kjemikalier gikk i bosset

Ryddefirmaet gikk grundig til verks.