- Han ble grundig undersøkt

Leif Åge Tjensvold ble grundigere undersøkt enn legevaktpasienter flest, mener legevaktsjefen i Nordhordland.