• (1/2)
    BYTT LEGE:- Å måtte reise langt frem og tilbake, er ikke bare upraktisk. Det kan til og med forverre sykdomsbildet, sier fagdirektøren. FOTO: JAN M. LILLEBØ

- Det strider mot all fornuft. Heia Norge!

Forbrukerrådet går hardt ut mot legene i Svelgen, men får klart svar.