• BYGGER STORT: Sentrumsnære gravplasser blir modellen i områdene fremhver. Gravplassjef Inghild Hareide Hansen trekker frem Solheim og Møllendal kirkegård (bildet) som eksempler. - Det er viktig for oss med store plasser som er kjent for befolkningen og tilgjengelige, sier hun. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSEN (arkiv)

Vil ha 60.000 nye graver i Bergen