• VENDE HVER STEIN: - For vårt vedkommende er det helt nødvendig å vende hver eneste stein i gjennomgangen av hva som kan være en forklaring på hvorfor det gikk som det gjorde. FOTO: Marie Havnen

Gransker Kvinneklinikkens ledelse

Fylkeslege Helga Arianson skal gjennomgå Kvinneklinikkens praksis med keisersnitt. Hun ber Statens helsetilsyn vurdere å politianmelde overlegen som unnlot å beordre keisersnitt på lille Nora i august.