• ELDSJEL: - Kven har glede av å gjere slikt? spør Willy Monsen (84). Beskyttande pleksiglas vart montert etter det førre skadeverket. Likevel vart rutene i Christie mølle knust på nytt i helga. FOTO: EIRIK BREKKE

- Kven har glede av å knuse rutene våre?

For tredje gong har vandalar knust ruter i Christie mølle. Hærverket er i ferd med å knekkje økonomien til Bergens einaste kornmølle.