Full trafikkstopp er luftløsningen

Mens bypolitikerne diskuterer tiltak som datokjøring og feiing av gatene, er det sannsynligvis bare ett tiltak som bedrer luften. Det er totalt kjøreforbud.

BLIR VÆRENDE: Når den kalde luften legger seg over Bergen som et lokk, skal det ekstremt drastiske tiltak til for å få bukt med forurensningen. I Bergen har byrådet lenge bedt regjeringen om å kunne innføre tiltak som datokjøring eller mulighet til å heve bompengene i tider med høy forurensning. Nå vil de heller be regjeringen om mulighet til å innføre økte bompenger kun for dem som kjører dieselbiler.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Denne erkjennelsen kommer fra luftforsker Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

På spørsmål fra BT om noen av de foreslåtte tiltakene i Bergen vil fjerne forurensningen i en periode med inversjon, svarer han:

— Hvis vi ser på nivåene i 2010 og 2011, så snakker vi om veldig drastiske tiltak for å unngå overskridelser.

— Kan du gi et eksempel?

— Vi må vel tilbake til 1973, i etterkant av Jom Kippur-krigen. Da var det stopp i oljeleveransene, noe som første til drivstoffproblemer. Den gangen var det kjøreforbud i helgene, altså totalt kjøreforbud for personbiler. Det er et eksempel på et tiltak som gikk an å innføre, og som fungerte.

Luft og helse

Når den kalde luften ligger nederst, og det blir varmere oppover i høyden, kalles det inversjon. Slike forhold gjør at forurensningen blir liggende som et lokk over byen.

Under onsdagens bystyremøte i Gamle rådhus ble luftkvaliteten, og eventuelle tiltak, heftig debattert. Venstres Julie Andersland tok til orde for datokjøring.

— Vi er ingen stor tilhenger av restriksjoner, men når luften er helseskadelig, er det på tide å ta datokjøring i bruk, sa hun fra talerstolen.

Les også

- Rein luft nå! Rein luft nå!

Tønnesen er kritisk til å innføre datokjøring, som er et av kravene som byrådet møtes med.— Men samtidig vil mer målrettede tiltak være mer effektivt. Problemet med datokjøring er at yrkessjåfører og tungtransport som kjører 100 prosent diesel, ikke vil bli rammet av dette tiltaket.

— Du virker nesten resignert?

— Sånn som klimaet kan være i Norge vinterstid, og slik bilparken er sammensatt, er det ikke lett å få bukt med disse akuttsituasjonene. En teknologi for en utslippsfri transport må være fremtiden. For eksempel elbiler eller busser som går på hydrogenceller slipper ikke ut NO2.

Byrådsleder Monica Mæland (H) har selv ikke tro på flere av tiltakene som de tidligere har innført, og vurderer å innføre, mot luftforurensningen.

— Vi må gjøre tiltak som virker. Vi tror ikke strakstiltak som datokjøring virker slik situasjonen er i dag. Utslipp fra dieselbiler er ikke et problem det er enkelt å løse på kort sikt, vi må ha en renere bilpark. Og når vi har inversjon, vil det bli mye forurensning så lenge bilene forurenser så mye som dieselbiler gjør.

Øker ikke bompenger

Byrådslederen vil heller ikke øke bompengene på dager med dårlig luftkvalitet. Hun viser til at én dieselbil kan forurense like mye som 70 bensinbiler.

— Hvis vi innfører økte bompenger for alle, treffer vi også alle. Da risikerer vi at nye dyre og forurensende dieselbiler fortsetter å kjøre, mens de som har mindre og mer miljøvennlige bensinbiler, lar bilen stå. Det er altså ikke et tiltak vi vet virker.

Tønnesen gir Mæland rett i at en økning av bompengene i akuttiltak ikke nødvendigvis vil treffe målgruppen.— Man kan jo bare se på hva bilene koster. Har du en rimelig svær SUV, så er det en viss sammenheng mellom bilkjøpet og hvorvidt du har råd til å bruke den også. Men eieren av en liten bensindrevet bil av gammel årgang, som nesten ikke slipper ut NO2 i det hele tatt, vil ikke nødvendigvis ha råd til å betale en vesentlig økt bompengeavgift.

Publisert: