• HAR VURDERT POLITIKERNE: Alle vil ha tak i de unge velgerne. Men vinnes førstegangsvelgerne gjennom sosiale medier? Vi har bedt Rannveig Gjesdal (til v.), Joakim Friis og Ingrid Gjerde si hvordan de synes partilederne fremstår på nettet. Ingen av de tre attenåringene er partipolitisk aktive, men skal stemme for første gang ved stortingsvalget i høst. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Politikerne på sosiale medier

Førstegangsvelgerne Rannveig Gjesdal, Joakim Friis og Ingrid Gjerde gir sin dom over hvordan partilederne fremstår på nettet.