• RUVAR: Til lokalveg å vera, har bruene over E16 og jernbanen på Seim solide dimensjonar. FOTO: ARNE HOFSETH

Seimsbrua på Voss opna

I går vart den ruvande Seimsbrua like vest for Voss Vandrarheim opna for trafikk. Likevel vil E16 på begge sider av Voss sentrum vera kronglete vegarbeidsområde ei tid til.