Diesel i sjøen

Fylte på feil tank. Diesel i sjøen ved Hjellestad.