• FORTSATT KØ: Ved Glaskartunnelen, nord for ulykkesstedet, var køen fortsatt lang i 08.30-tiden. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Ulykke ved Eidsvågtunnelen

Tre biler kolliderte på Åsane-siden av tunnelen.