Framleis helsefarleg fisk

Gamle industrisynder gjer det enno farleg å eta sjømat frå Sørfjorden.