• VIL HA MØTE: Dag Skansen (H) ønsker å få til et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å avklare finansieringen av Bybanen til Åsane. FOTO: Rune Sævig

Ber om bybanemøte med staten

Dag Skansen (H) er bekymret over finansieringsmuligheten for Bybanen.