Gressbrann på Voss

Brannvesenet rykket ut etter melding om kraftig brann i skog og kratt.