• ANMELDELSE: Dag Heine Bjørndal mente det ikke ville nytte å sende brev til kommunen, så han leverte en anmeldelse til politiet i stedet. Her med dalmatineren Lucian (9). FOTO: Adrian Nielsen

Han har anmeldt Bergen kommune

Mener de klart bryter loven ved å ikke ha noen veterinærer på vakt.