• TBM uten personer.JPG FOTO: JERNBANEVERKET

Bygger nye Ulrikentunnel med tunnelboremaskin