7. mars skrev Bergens Tidende at Bergen kommune og selskapet Fisketorget i Bergen AS (FIBAS) krangler om hvem som har rett til å eie varemerket Fisketorget. Næringsbyråd Gunnar Bakke mener varemerket tilhører Bergen kommune. Men allerede i begynnelsen av desember 2012 ble varemerket registrert på Fisketorget i Bergen AS, som er eid av torgsjef Bent Unneland og Bergen Torghandlerforening.

— Det er ikke vi som er vanskelige her. Vi har hele tiden sagt at kommunen kan overta eierskapet til varemerket mot at vi får en lisensavtale der vi kan forvalte merkevaren. Vi tror vi er de beste til å forvalte dette, og er opptatt av at forvaltningen av merkevaren blir gjort riktig og at midlene tilbakeføres til Fisketorget, sa Bent Unneland.

- Endelig en som har skjønt det

Lørdag sa byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) at hun synes hele striden fortoner seg veldig underlig.

— Det virker ganske rart at man får en strid rundt et så etablert merkevare som Fisketorget i Bergen. Jeg mener alle burde være tjent med at Fisketorget Bergen markedsføres på en god måte. Fisketorget er bergensernes felleseie, sa byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

Torgsjef Bent Unneland synes kommunen har sluppet for lett unna i denne saken og derfor er veldig glad for utspillet til byrådslederen.— Endelig dukker det opp et menneske fra de kommunale korridorer som skjønner mittVær kry over at Fisketorget i Bergen fremdeles er på «bergenske hender» og så lang ikke er «solgt ut». om å forvalte en merkevare. At alle skjønner, og ikke minst burde skjønt, at Fisketorget i Bergen har en unik posisjon i byens hjerte, og at forvaltningen av dette unike er viktig for oss alle, sier Unneland.

I disse dager er Unneland i en dialog med driftsselskapet Totalreform for å finne en løsning på merkevarestriden.

— Det har tatt litt lengre tid enn vi hadde tenkt. Men vi har daglig kontakt med Unneland for å finne ut hvordan vi kan få dette til. Vi ønsker å finne en løsning innen kort tid, sier administrerende direktør i Totalreform, Anders Bjerke.

- Merkevaren er ivaretatt

Merkevaren var også et tema i et møte mellom Bergen kommune og driftsselskapet i begynnelsen av februar. I referatet står det: «Det er klart fra Bergen kommune at eierskapet til merkevaren skal ligge hos dem og lisensieres ut til Totalreform. FIBAS som har endret eierstruktur er bedt om å komme på banen for å finne en løsning snarest. Totalreform holder dialogen med FIBAS og ber om svar.«

Unneland ønsker ikke å kommentere dette, med understreker at han er opptatt av at varemerket Fisketorget i Bergen blir ivaretatt på ordentlig måte.

— Jeg er enig med Ragnhild-Stolt Nielsen. Fisketorget er bergensernes felleseie. Derfor har jeg sørget for at merkevaren er ivaretatt. Fisketorget i Bergen as har gjort det ingen har tenkt på før. Vær kry over at Fisketorget i Bergen fremdeles er på «bergenske hender» og så lang ikke er «solgt ut».